اداره شهر تهران در هر دوره، تابع ایده ها، ها طرح ها، سلایق و تصمیماتی بوده که فارغ از میزان اثربخشی و توفیق آنها دیروز و امروز این شهر را شکل داده است. شهری که مدیران و شهروندانش قصد سفر به فردا را دارد. طبیعی است که هر مسافری باید در مقطعی از مسیر لختی درنگ کند و نگاهی به پشت سر بیندازد، تا دریابد که احیاناً کجا و کی راه را کج رفته یا زمان را از دست داده است.

مسافران قطار ۱۴۰۰ می‌توانند نه با شتاب، که با تامل یک بار دیگر نقشه راه را مرور کنند و ایمن ترین و بهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد، مقصدی که البته به معنای توقف نیست انتخاب کنند. نمایشگاه مجازی تهران ۱۴۰۰، هم دیروز و امروز مدیریت شهری را توصیف می‌کند و هم به ایده هایی برای فردا می‌پردازد. ولی کماکان قضاوت و انتخاب بهترین شیوه اداره شهر را حق شهروندان می دانند.